Μοτέρ για Γκαραζόπορτες
Greek - media file
PM55S-80/12
Σωληνωτό Μοτέρ 80Nm 12Rpm
Greek - media file
PM55S-100/10
Σωληνωτό Μοτέρ 100Nm 10Rpm
Greek - media file
PM55S-120/8
Σωληνωτό Μοτέρ 120Nm 8Rpm
Greek - media file
PM59M-80/15
Σωληνωτό Μοτέρ 80Nm 15Rpm
Greek - media file
PM59M-100/12
Σωληνωτό Μοτέρ 100Nm 12Rpm
Greek - media file
PM59M-120/9
Σωληνωτό Μοτέρ 120Nm 9Rpm
Greek - media file
PME59M-120/7
Σωληνωτό Μοτέρ 120Nm 7Rpm
Greek - media file
PM59M-140/7
Σωληνωτό Μοτέρ 140Nm 7Rpm
Greek - media file
PM64M-160/7
Σωληνωτό Μοτέρ 160Nm 7Rpm
Greek - media file
PM64M-180/7
Σωληνωτό Μοτέρ 180Nm 7Rpm
Greek - media file
PM92S-300/9
Σωληνωτό Μοτέρ 300Nm 9Rpm