Μοτέρ για Περσίδες
Greek - media file
PM35FY-6/28
Σωληνωτό Μοτέρ 6Nm 28Rpm
Greek - media file
PM35FY-10/17
Σωληνωτό Μοτέρ 10Nm 17Rpm
Greek - media file
DV55S-2*3Nm/26R Ασύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 3Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55S-2*4,5Nm/26R Ασύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 4,5Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55SA-2*3Nm/26R (IP54) Ασύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 3Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55SA-2*4,5Nm/26R (IP54) Ασύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 4,5Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55S-2*3Nm/26R Ενσύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 3Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55S-2*4,5Nm/26R Ενσύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 4,5Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55SA-2*3Nm/26R (IP54) Ενσύρματο
Μοτέρ Περσιδας Αλουμινίου 3Nm 26Rpm
Greek - media file
DV55SA-2*4,5Nm/26R (IP54) Ενσύρματο
Μοτέρ Περσίδας Αλουμινίου 4,5Nm 26Rpm