Perla Profil - Toolbox

Perla Profil - Toolbox

Episode 1
Συναρμολόγηση σίτας πλισέ με κάτω οδηγό

Σ' αυτό το επεισόδιο, θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο συναρμολογούμε μια σίτα πλισέ με κάτω οδηγό.


Latest News